Visserseinde 8-14 Spaarndam Gem. Haarlem
De heren vd. Leij dachten dat ze dit pand goedkoop konden renoveren en daar mee weg zouden komen, maar nee!  Helaas hebben ze hun vingers eraan verbrand!

Let op!  Iedereen die mijn kelder/woning via de vernielde muur van de fietsenkelder betreed, pleegt huisvredebreuk  - een misdrijf.
Klacht H van der Leij Bouw, Visserseinde 8A te Spaarndam

OVER HET PAND EN DE VERKOOP

In 2015 staat de voormalige Albert Hein in Spaarndam te  koop voor €550,000. 

Diverse geïnteresseerden komen kijken, maar geen van hen koopt het pand.  Om dit project financieel levensvatbaar te maken is namelijk voor de gemiddelde kleine investeerder te duur.  Het pand zou moeten worden gesloopt voor de bouw van vier of vijf nieuwe woningen en één bungalow. De huurprijs zou tussen €1300 en €1500 zijn`. Deze optie had een totale investeersom van  rond de 1.4mil.  in 2015.    En dan was er nog één optie: renoveren!   

Ik heb het pand zelf voor een investeerder onderzocht en  kwam tot de conclusie dat dit slechts een slooppand was.  Bij een competente renovatie zouden alle leidingen, rioolbuizen en stroomkabels moesten worden vervangen en het centrale verwarmingssysteem zou moten worden gemoderniseerd. Ook de grond van ondervloeren zou waar nodig moeten worden  verwijderd en vervangen. En de ondervloer van nummer 12 zou moeten worden ontruimd, want  dit heeft men in het verleden als puinstortplaats gebruikt  - en het zit daar dus vol met puin.


DE AANKOOP VAN DIT PROBLEEMPAND EN DE ELLENDE

Begin 2016 kopen amateur ondernemers vader en zoon Hidde en Klaas vd Leij het pand om het te renoveren. 

Blijkbaar helemaal niet op de hoogte van de relevante wetgeving, verhuren zij minstens één niet brand veilige appartement met draadglas in het vaste woonkamerraam, een niet brand veilige en verrotte achterdeur, een  niet brandveilige voordeur,  één vetilatiekanaal in het plafond van de woonkamer, en geen rookalarm.  

In de slaapkamer konden twee ramen open en één dakraam.  Het dak lekte in de slaapkamer en keuken vanaf 2015 tot  2018 vrijwel constant en de kelder stonk doordat de ondervloer van nummer 12 een  riool probleem heeft en de geur via kieren in de constructie en het gat in de kelder mijn appartement binnen  dringt.  In de zomer wanneer het heet is, verdampt de ondergrond en  intensiveert de stank enorm.   

Het is dus logisch dat de ondervloer van Nr. 12 geventileerd moest worden tijdens de renovatie en het gat in de bouwmuur tussen 12 en 12A zou moten worden dichtgemetseld. Maar dit hebben de eigenaren gewoon niet gedaan.  Amateuristisch?  Of onverholen verontachtzaming?

Van 12A loopt de keukenafvoerbuis naar een buis  langs het plafond van Nr.12, wat dan horizontaal naar de bouwmuur van Nr.12 loopt. Dit raakte in 2016 verstopt en was volgens H. vd Leij propvol met etensresten.  

Oplossing:  onder mijn aanrecht, of in de ruimte van mijn hele diepe ondervloer een voedselsrestenvermaler plaatsen.
Dit is niet gedaan; en alhoewel ik een sief in mijn spoelbak gebruik is het maar afwachten tot dat het weer gebeurt.  En dan kunnen ze onder het plafond van Nr.12 gaan rotzooien om de voeselresten van de buurman te verwijderen. Of hebben ze de vermaler ergens in het plafond van Nr.12 geplaatst?


HET GEDRAG EN DE DIENSTEN VAN ZOWEL DE VADER (Advocaat) ALS DE ZOON (Klusser) Is AMATEURISTISCH EN VERRE VAN PROFESSIONEEL
 
H. van der Leij Bouw   
Visserseinde 8A
2063JD Spaarndam Gem. Haarlem
Nederland
KVK: 60713186
http://www.hvanderleijbouw.nl
Advocatenkantoor mr K. van der Leij B.V.
IJdijk 13
2063JS Spaarndam Gem. Haarlem
Nederland
KVK 34102081
http://www.vanderleijadvocatuur.nl


AMATEURISTISCHE SERVICE VAN  H. vd. LEIJ BOUW

Na zijn verzuim om mijn appartement brandveilig te maken, en nadat bouw-  en  woningtoezicht hem alle eisen heeft bekendgemaakt in 2018, gaat meneer door de lint en schreeuwt naar mij: "Weet jij wat ik van B&W hier allemaal moet doen?  Ik ben er klaar mee!  Ik doe hier niks meer!  

Duidelijk dat de heren hun vingers hebben verbrand  aan dit pand en geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn of hoe de bouw/woonproblemen aan te pakken. De overmatige hitte in mijn appartement is hen al heel lang bekend, zowel als de ondergrondse stank.  

Voor dat een professionele investeerder een pand koopt, doet deze uitbundig juridisch en bouwkundig onderzoek. Tenslotte huurt men ook een aankoopmakelaar om de koop te realiseren.  Maar de heren zijn heel amateuristisch te werk gegaan en hebben hun vingers verbrand.  Hun woede hierom reageren ze dan op de huurder af.


WAT  H. vd LEIJ BOUW ZOU MOETEN DOEN OM DE VOLGENDE PROBLEMEN OP TE LOSSEN

Ondervloer rioolstank: (huurwet overtreding): bron van stank situeren en oplossen, ondervloer van Nr. 12 ventileren, gat van bouwmuur tussen 12 en 12A dichtmetselen.


Lekkage kapconstructie:  dakpannen verwijderen, kapconstructie repareren waar nodig, dakpannen op latten op dampdoorlatende folie, voldoende ventilatie pannen  plaatsen om het dak goed te ventileren en ook zolderventilatie plaatsen. Zoldervloer en hellingen hoogwaardig isoleren.

Overmatige hitte zolderappartement (een gebreke):  het is H. en K. vd. Leij goed bekend dat dit  zolder appartement veel te heet wordt (wat een gebreke is). H. vd. Leij heeft in 2017 specifiek aangegeven dat dit correct is en dat hij een airco zou plaatsen.  Ik ben gedwongen alle ramen op te plakken. Om de buren in 2019 een mooier aanzicht te geven heb ik besteed om de ramen met een mooi behang op te plakken, met daar achter de folie en karton.  Toch werd het 38 graden hier binnen. Een ochtend werd ik wakker en het was 34 graden: met alle ramen opgeplakt!   Foto links is van 25-06 06:04 in de ochtend.

De maat was vol!  Ik heb toen twee airco units aangeschaft en de rekening naar de heren vd. Leij verzonden.  Ik heb ze toen uitgelegd dat ze minstens een zonnescherm boven beide ramen moeten plaatsen en de kapconstructie  goed moeten isoleren tegen hoge hitte: hellingen en vloer, en ook de zolder.  Ik zag wel de ouderwetse goedkope glaswolrollen op het dak. Dat hebben ze mogelijk gewoon op de zoldervloer gerold. Ik weet het niet.  Ik heb ze ook uitgelegd dat ze zonwerend, hooggeïsoleerd dubbel glas zouden moeten gebruiken aan de oostzijde en niet de goedkope rommel in het amateuristisch gebouwd raampje.

Ventilatie:  slaapkamer: van twee ramen en een dakraam die open konden werd mijn slaapkamer teruggebracht naar één dakraam die open kan want het raam werd vervangen door drie vaste ramen. Het is er nu veel heter dan voorheen, ten zij ik de ramen afplak.

Ventilatie afgesloten (huurwet overtreding): Tijdens de renovatie van het dak in 2018, heeft H. vd Leij bouw mijn woonkamer ventilatie afgesloten.  Ik heb geëist dat dit word hersteld. Huurpenningen worden  ingehouden tot dit word gerectificeerd,

Kozijnbouw:  H. vd Leij bouw heeft op een trailer voor de deur van Nr. 12B kinderachtig en amateuristisch een kozijn opgetimmerd, als vervanging van het draadglas vaste raam in mijn woonkamer. Kozijn past niet goed en sluit niet goed.  Kozijn is fout!  Een kozijn hoort men niet zo op een trailer bouwen.

Slot deuren:  H. vd Leij bouw heeft onze  veiligheidssloten van de voordeur in Polen gekocht en het is niet mogelijk zomaar een sleutel van  een veiligheidsslot te laten maken.  We moeten dit bij Wilka in Polen bestellen, zegt de Nederlandse afdeling van het bedrijf. Maar Polen antwoord niet!  Volgens H. vd Leij bouw zou hij de cilinders, maar dat is tot heden niet geschied. Ik heb inmiddels het cilinder vervangen met een van een ander merk.  Uiteindelijk heb ik recht op een reserve sleutel!   

H. vdLeij Bouw, noch zijn vader Advocatenkantoor mr K. van der Leij B.V. mogen mijn woning zonder mijn toestemming betreden.  Zij ontvangen daarom ook geen reserve sleutel. De rede hiervoor is dat meneer H. vd Leij in 2018 gedreigd heeft mijn bek in te slaan en in 2019 dat hij mij wel zal pakken op een of andere manier.  Maar daarnaast hebben zij ook misbruik gemaakt van de toestemming die ik H. vd Leij bouw heb gegeven om de woning te betreden.

Overstroming kelder:   in 2018 heeft  H. vd Leij bouw het parkeerplaatsasvalt tot ongeveer twee meters vanaf de gevel  verwijderd om klinkers te plaatsen. In augustus vielen er na het droge weer enkele hele zware buien en de kelder overstroomd.  Tot ongeveer 1.5 meter van de linker muur is de kelder onder water.  Alles is na ongeveer drie weken weer droog. Mijn schadeclaim word door vd Leij  genegeerd.  Op Dinsdag 01-09-2019 begint het hevig te regenen en op Donderdag ontdek ik dat de kelder overstroomd. Er is weer schade, zij het minimaal.

Oplossing kelder overstroming:  het is duidelijk dat de kelder een defect heeft. Een barst of een of ander verval door veroudering.  Dit gebouw staat er sinds 1880. Vandaag weten wij heel goed hoe deze problemen op te lossen en to voorkomen.  H. vd Leij bouw moet dan ook het volgende doen om dit probleem te rectificeren:             

a) de klinkers verwijderen en 500mm breed to tot 500mm diep voorbij de keldervloer graven. In de linker hoek van de kelder zou hij breder moeten graven, zodat men daarin kan bewegen on de keldermuur en de muur/vloerhechting te inspecteren en te repareren.  Als hij de reparatie nu uitvoert of niet, hierna moet hij  500mm breed vanaf de gevel en 2800mm diep met minimaal 20mm gravel vullen, zodat het water tot minimaal 500mm voorbij het keldervloerbeton de grond in stroomt.  Op deze manier kan overstroming worden voorkomen, zelfs al verricht hij de reparatie niet.

b) 1.5m +/- breedte waterdichte betonlaag aanleggen van 12A naar 12B en daarop de klinkers aanbrengen. Op deze manier wordt het regenwater direct richting parkeerplaats afgevoerd.

Onrechtmatige constructie van een muur in mijn huis (huurwet overtreding):  H. vd Leij bouw heeft van mij toestemming ontvangen om op 04-09-2019 mijn woning te betreden om een ventilatiekanaal achter in de kelder te plaatsen (naar aanwijzing van bouw en woningtoezicht).  Het ventilatiekanaal wordt niet achter in de kelder geplaatst, maar in het midden en daarnaast heeft H. vd Leij bouw ook misbruik gemaakt van de toestemming die ik hem heb gegeven door een muur op te trekken om het achterdeel van de kelder af te sluiten en zo mijn woning in te perken. Volgens zijn amateurische overweging zou dit het stankprobleem van de ondervloer van Nr.12 oplossen  - contract breuk!   Huurpenningen worden  ingehouden tot dit word gerectificeerd, zowel als het herstel van mijn woonkamerventilatie.  En ja, de muur komt neer!

Oplossing stankoverlast ondervloer Nr.12:   H. vd Leij bouw moet de stak trachten achterhalen en waar mogelijk deze rectificeren.  Maar in elk geval zal hij de ondervloer van Nr.12A  adequaat moeten ventileren aan de beide zijden van de woning.  Dit geschied met vloervent kokers voor de ondervloer, of anders als het kan.  

Door een muur op te trekken kan de stank die via de kiertjes en het luik dat vd Leij voor het gat heeft geplaatst op aandringen van B&W toezicht niet verder naar de geventileerde kelder, maar zal zich nu uniform door de kieren van her gebouw persen.  Dit heb ik al na drie dagen ervaren.  De stank was niet meer verlicht, zoals het geval is in de herfst en winter wanneer de ondervloer verkoelt, maar veel sterker dan in de zomer wanneer de ondergrond verdampt en de vochtige lucht de woning binnen dringt.

Afbraak van onrechtmatige muur en Aanval door H. H. vd. Leij:   op 05-09-2019 komen twee werklieden de onrechtmatig geconstrueerde keldermuur afbreken. Zij worden door H. vd Leij bouw aangesproken dit niet te doen. De mannen zijn kleine klussers en weten ook weinig van de wet. Zij weigeren het werk te doen, maar willen wel €50,00 voorrij kosten. Ik weiger dat, er volgt een zachte woordenwisseling en  plots komt Hidde vd Leij aanstormen en stompte mij met twee handen tegen de borst.  Ik denk vlug en weet dat hij een gevecht uitlokt zodat er drie getuigen zijn tegen één.  Maar hier vaalt de amateuristische klusser dus mooi in.  Ik loop naar binnen en bel de politie.  Aangifte is geboekt voor week 41.
Met een defecte breekhamer, verwijder ik daarna met veel moeite enkele betonblokken uit de muur, zodat het ventileren kan beginnen.  Zondag  ochtend kom ik  mijn slaapkamer uit en de enorme stank waar ook de politie agenten van achterruit deinsden was zo'n 60% minder dan de laatste vier weken.  De vieze geur van Nr. 12 kan nu via mijn kelder grotendeels naar buiten ventileren ipv 100%  via de kiertjes in het gebouw naar alle delen van mijn woning.

 

AMATEURISTISCHE SERVICE VAN ADVOCATENKATOOR

mr K. VAN DER LEIJ

Men zou verwachten dat een civiele advocaat ruime kennis bezit omtrent de wetgeving in het gebied waarin hij zich zakelijk begeeft.  Maar bij de heer K. vd. Leij zit dit heel anders. De eerste keer dat ik een document van hem heb gelezen heb ik direct naar de website van de advocaten order geklikt en gecontroleerd of hij wel een geregistreerde advocaat is.  En ja, dat is hij inderdaad.  Geregistreerd, alhoewel zonder specifiek rechtsgebied.  

Drie jaren huurverhoging met terugwerkende kracht:  na al mijn geklaag over lekkages, overmatige hitte, overstroming van mijn kelder, bouwstof over mijn gehele appartement en bouwpuin op de trap en in de kelder, door de amateuristische uitvoering van werken door H. vd Leij bouw, ontvang ik in 2019 een huurverhoging van Dhr. K. vd. Leij Advocatenkantoor. Het leest dat mijn huur vanaf 2016 met terugwerkende kracht met de wettelijke vastgestelde jaarlijkse percentages wordt verhoogd van €695,00 naar een bedrag van €757.91.  Ik deel  K. vd. Leij mede dat ik dit niet zal betalen, omdat de huurcommissie mijn woning op  €551.45 /pm berekend heeft en ik dus €144,00 teveel betaal per maand. Daarnaast wijs ik erop dat zijn huurverhoging onrechtmatig is. Mijn zaak is momenteel voor de huurcommissie. Naar de huurcommissie te stappen en een procedure te starten waarbij de overtollige huur met terug werkende kracht zal moeten worden terug betaald door de verhuurder is eenvoudig. Let op, na de beslissing zal ook de belastingdienst een notie ontvangen dat er teveel huur is betaald. Zij zullen dus hun deel (40% +/-) terug eisen. Goed plannen dus!

Thermische breuk van raam in woonkamer:  

door de hittegolf van 2019 is er een thermische breuk ontstaan in een van de vier woonkamerramen in mijn appartement.  K. vd Leij Advocatenkantoor verklaard dat dit is ontstaan door een spijker dat ik via het kozijn het glas in heb geslagen. Maar op de foto/film ziet men dat dit onmogelijk is. De heren schijnen niets met verzekeringen te maken willen hebben en  weigeren waarschijnlijk contact op te nemen met hun verzekeraar. Zoals ze mijn claim voor de kelderschade negeren.  Ik ontvang dus een rekening die ze van ene  Geldorp B.V. hebben opgevraagd, voor €635.40.  Een belachelijke prijsopgave; bepaald voor een raam met goedkoop glas dat met acht stukjes goedkoop hout aan elkaar is getimmerd op een trailer en met kapotte telescopische raamuitzetters is geleverd die niet eens fatsoenlijk sluiten. HEEL SPAARNDAM LACHT!

Maar eerder had advocaat K. vd Leij het over thermische breuk. Wat duidelijk het geval is:

Citaat: U bent al eerder gesommeerd het afplakken van de ruiten ongedaan te maken zulks om twee redenen: 1. Het ontstaan van thermische breuk in dubbele beglazing en 2. De gewoonweg verkrotte aanblik van de woning vanaf de buitenzijde. Ik sommeer u voor de laatste maal hierbij het afplakken van de ruiten (i.c. met behang en karton) onmiddellijk te verwijderen en verwijderd te houden.  Einde citaat.

Ik heb de heer vd Leij duidelijk gemaakt dat het karton elke zomer voor het raam gaat, zolang het hier zonder opdekken rond de veertig graden wordt op hete dagen en  opgedekt rond de 29/31. Ik leg uit dat hij  zonneschermen voor de ramen moet plaatsen en de kap goed had moeten isoleren: hellingen, zolder en vloer, en ook beter glas had moeten plaatsen aan de oostkant. Om nu mijn woning tijdens de warme zomer dagen normaal te bewonen heb ik in elke  kamer een airco unit  en alle ramen vrijwel de hele zomer dicht. Dan kunnen de airco units het koel houden, anders wordt het  hier wel 55+ graden tijdens de hittegolf dagen.


MISDAAD VAN DE ADVOCAAT VAN K. vd. LEIJ ADVOCATENKANTOOR

Ondanks mijn verbod dat de heer K. mijn woning niet betreed, doet hij dit alsnog. Hij weet dat het onrechtmatig betreden van een woning een misdrijf is  - en dat ook voor een advocaat!  

Op 05-10-2019,  terwijl ik de breekhamer naar de lokale Boels terug bracht, heeft Advocaat K. vd Leij  mijn woning betreden, is naar de kelder gelopen en heeft daar een foto van de muur die ik aan het slopen was gemaakt. Deze foto (het bewijsmateriaal) heeft hij naar mij geappt met de beschuldiging dat ik de woning aan het vernielen ben. Duidelijk dat meneer de advocaat dringend een advocaat nodig heeft om hem in deze zaak bij te staan!  Huisvredebreuk via de bouwmuuropening op de foto hier onder!  Een misdrijf!   Wetboek van Strafrecht (Sr) onder artikel 138. De muur komt neer!

Advocaat K.: nadat hij zich heeft verraden met de foto, confronteer ik Advocaat K. en maak het hem duidelijk dat hij mijn woning niet mag betreden.  K. verklaard dat hij de foto vanuit de algemene ruimte heeft gemaakt.  

Mijn vraag: welke algemene ruimte?.
K. liegt en schrijft: de fietsenkelder.
Mijn vraag: en waar is deze te vinden?
K. : toegang vanuit de steeg.
 
Met bovenstaande leugens heeft de eigenaar van K. vd. Leij  Advocatenkantoor B.V. te Spaarndam Gem. Haarlem zich diep in de poep gedompeld.    Het bewijsmateriaal heeft hij zelf naar mij verzonden.  Hij heeft de woning via mijn voordeur betreden (de enige toegang tot de kelder) en is naar de kelder gelopen. Daar heeft hij zijn mobieltje door het gat dat ik een kwartier eerder in de muur heb gehacked gestoken en een foto van de andere kant van de muur gemaakt. Nu lijkt het alsof hij dus van die kant de kelder is binnen getreden (wat nochtans mijn woning is). Of zoals hij gelooft, via de fietsenkelder de muur van mijn kelder heeft gefotografeerd.  Maar dit is niet mogelijk. Ik ken de steeg niet en de fietsenkelder ook niet. Het kan zijn dat de muur achter in de kelder aan de fietsenkelder grenst en dat deze muur er vroeger niet was, maar vandaag is dat gewoon een solide muur, en dicht.  Hij liegt dus. Hij kent het complex gewoon niet goed en heeft een grote fout gemaakt de misdaad te plegen, en dan weer om te trachten het te verschansen.

NIEUWE INFORMATIE SINDS 06:00 11-10-2019  (toevoeging 11-10-2019)

Terwijl ik de kelderruimte achter de onrechtmatig opgetrokken muur aan het filmen was voor mijn aangifte, heb ik ontdekt dat de heren vd. Leij nog verder zijn gegaan dan een lichte overtreding.  Ze zijn namelijk van de fietsenkelder waar K. het over had, achter Nr. 12B mijn woning binnen gedrongen. Ze hebben de toestemming die ik ze heb gegeven om een ventilatiekanaal te plaatsen misbruikt om eerst de koelkast te verwijderen van achter in de kelder en dan de muur naar de fietsenkelder open te breken en mijn woning zo dus bloot te stellen aan iedereen die via deze route binnen wil komen: het faciliteren van huisvredebreuk. Toen hebben ze de deur verwijderd en de muur opgetrokken. 

Mijn verhaal van 05-10-2019 klopt dus niet helemaal.  Ik kon gewoon niet weten dat ze de bouwmuur naar naast (de fietsenkelder zoals ik nu weet) hadden open gebroken!   Ik dacht dat die muur nog op was en dat de enige manier naar binnen via mijn voordeur was.  Pas toen ik mijn mobiel door de muuropening die ik uit gehacked heb stak, en van links naar rechts alles filmde, zag ik plots de opening.  I was sprakeloos. 

Zoals u wellicht begrijpt, is er een onderzoek gaande naar de heren H. en K. van der Leij en hun zaakjes. Ik verwelkom alle informatie.  U kunt altijd anoniem info verzenden via een internet email dienst als outlook, google, of mail.com (geen telnr. vereist), of protonmail.com (geen telnr. vereist).   Alles wordt met de hoogste discretie behandeld.

Als u Google gebruikt en dit veilig formulier niet kan zien, klik dan het veiligheidsicoontje in de adresbalk en klik dan 'load unsafe script': .

foxyform

K. vd. Leij Advocatenkantoor:

VRAAGTEKEN ADVOCAATPagina door Cliff: bouwkundig woning bouwer, werkplanner en project manager.
Vragen en commentaren naar: info@visserseinde8-14.nl